Red Dot & Black hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn marketing, tư vấn phát triển thương hiệu, tư vấn kinh doanh, tư vấn khởi nghiệp tại Việt Nam.