Red Dot & Black hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về marketing, truyền thông, phát triển thương hiệu, tư vấn kinh doanh, tư vấn khởi nghiệp tại Việt Nam.