Thông tin xuất hoá đơn

Công ty TNHH Red Dot & Black
Mã số thuế: 0315856034
Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Email xuất hoá đơn: accounting@reddotblack.com 

Điện thoại liên hệ về hoá đơn: 028 9999 88 22