Thông tin xuất hoá đơn

Công ty TNHH Red Dot & Black
Mã số thuế: 0315856034
Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM
Email xuất hoá đơn: accounting@reddotblack.com 

Điện thoại liên hệ về hoá đơn: 028 9999 08 08.