Red Dot & Black hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo kinh doanh, truyền thông, marketing; tư vấn khởi nghiệp; tư vấn phát triển thương hiệu; và thương mại sản phẩm dịch vụ F&B.