Red Dot & Black hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, phát triển thương hiệu, tư vấn kinh doanh và tư vấn khởi nghiệp tại Việt Nam.