Red Dot & Black hoạt động trong lĩnh vực tư vấn marketing, tư vấn thương hiệu, tư vấn kinh doanh (F&B), phân tích dữ liệu kinh doanh (F&B), khảo sát thị trường (F&B), thiết kế nhận diện thương hiệu với đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm.