Red Dot & Black hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, khảo sát thị trường, đào tạo nhân sự, tư vấn thương hiệu, thực thi marketing cho ngành F&B, thông qua chuỗi thương hiệu “FnB“.

Thương hiệu của Red Dot & Black